Jaunumi un raksti→

Kas notiek ar uzņēmuma akcijām (daļām) jeb akciju opciju, ja darbinieks aiziet no darba SIA?

Aizejot no darba, darbinieka pienākums ir pārdot uzņēmuma akciju (daļu) pirkuma tiesības, ja vien uzņēmums nav devis atļauju šīs tiesības nepārdot. Atļauja var būt spēkā noteiktu laika posmu. Gadījumā ja darbiniekam tika piešķirtas uzņēmuma akciju (daļu) pirkuma tiesības, bet darbinieks nav izpildījis akciju (daļu) iegādei paredzētos noteikumus, piemēram, ir nolēmis aiziet no darba, uzņēmumā nav nostrādājis paredzēto laiku, tad darbinieks zaudē akciju (daļu) pirkuma tiesības. 

Savukārt, ja darbinieks uzņēmumā nostrādā paredzēto laiku, lai īstenotu savas akciju (daļu) pirkuma tiesības, tomēr nolemj aiziet no darba, tādā gadījumā darbinieks ir tiesīgs īstenot savas akciju pirkuma tiesības 6 (sešu) mēnešu laikā kopš darba attiecību izbeigšanas ar darba devēju. Īstenojot savas akciju (daļu) pirkuma tiesības, darbinieks kļūst par uzņēmuma dalībnieku ar tiesībām saņemt dividendes, ar balsstiesībām, utt. (atkarībā no akciju (daļu) kategorijas). 

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam pieteikties konsultācijai, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi: mail@l2bmanagement.com vai pa tālruni: +371 67373020, 371 67373021.

 

Lasīt vairāk

Visas publikācijas →