Jaunumi un raksti→

Kādi noteikumi ir jāizpilda, lai iegūtu SIA akciju (daļu) pirkuma tiesības (akciju opciju)?

Saistībā ar veiktajiem grozījumiem, lai darbiniekus atbrīvotu no nodokļu maksas, viņiem īstenojot akciju (daļu) pirkuma tiesības, saskaņā ar Likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 9. panta 43. punktu, ir jāizpilda pieci noteikumi:

1) kopš akciju (daļu) pirkuma tiesību piešķiršanas brīža līdz šo tiesību īstenošanai jāpaiet ne mazāk kā 12 mēnešiem;

2) starp darbinieku un uzņēmumu, kurš piešķir akciju pirkuma tiesības, noslēgtajam darba līgumam ir jābūt spēkā vismaz laika posmā, kad ir spēkā šīs akciju (daļu) pirkuma tiesības;

3) darba devējam Valsts ieņēmumu dienestam jāiesniedz Likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.11 pantā noteiktā informācija;

4) akciju pirkuma tiesības ir jāīsteno ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā kopš darba līguma izbeigšanas brīža;

5) uzņēmums, kurš darbiniekam piešķīris akciju (daļu) pirkuma tiesības, šim darbiniekam nav piešķīris arī aizdevumu, kurš akciju (daļu) pirkuma tiesību īstenošanas brīdī nebūtu dzēsts.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam pieteikties konsultācijai, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi: mail@l2bmanagement.com vai pa tālruni: +371 67373020, 371 67373021.

 

Lasīt vairāk

Visas publikācijas →