Jaunumi un raksti→

SIA akciju (daļu) pirkuma tiesību (akciju opcijas) piešķiršana

Uzņēmums ir tiesīgs piešķirt akciju (daļu) pirkuma tiesības (akciju opciju) uzreiz vai arī pēc konkrētu, ar mērķu sasniegšanu vai darba stāžu uzņēmumā saistītu noteikumu izpildes. Komerclikums nenosaka, tieši kā un kad uzņēmums darbiniekam drīkst piešķirt uzņēmuma akciju (daļu) pirkuma tiesības (akciju opciju), tādējādi uzņēmums ir tiesīgs savu akciju (daļu) pirkuma tiesības piešķirt uzreiz vai arī pēc tam, kad uzņēmumā ir nostrādāts zināms laika posms. Piemēram, būtiskākajiem darbiniekiem uzņēmuma akciju (daļu) pirkuma tiesības tiks piedāvāts jau pēc nostrādāta gada. Valdei ir jānodrošina šādu piešķirto tiesību un to īpašnieku uzskaite, norādot arī iegādājamo akciju (daļu) daudzumu un iegādes nosacījumus.

Darbinieka akciju (daļu) iegādes tiesības (akciju opciju) drīkst izpirkt tikai uzņēmums, ja vien akciju pirkuma tiesību pārdošanas atļauju uzņēmums nav devis citai personai. Komerclikumā nav aprakstīta kārtība, kādā atsavināmas uzņēmuma akciju (daļu) pirkuma tiesības. Tomēr, pēc analoģijas ar akciju pirkuma tiesībām, kuras ir paredzētas akciju sabiedrības ietvaros, pirkuma tiesības nav nododamas tālāk, ja vien statūtos vai akciju opcijas izlaides noteikumos nav noteikts citādi. Tādējādi, statūtos ir iespējams norādīt, ka akciju pirkuma tiesības drīkst izpirkt tikai uzņēmums, ja vien pārdošanas atļauju uzņēmums nav devis citai personai. 

Runājot par akciju opcijas īstenošanas rezultātā iegādātajām akcijām (daļām), tās tiek atsavinātas saskaņā ar Komerclikuma 188. un 189. pantu. Saskaņā ar šī likuma 188. panta pirmo daļu, dalībnieks ir tiesīgs brīvi rīkoties ar savu akciju (daļu), ja vien likums vai statūti nenosaka citādi. Saskaņā ar Komerclikuma 189. panta pirmo daļu, kāda dalībnieka akciju (daļu) pārdošanas gadījumā pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības, ja vien statūti nenosaka citādi. Tādējādi, statūtos ir iespējams paredzēt, ka tikai uzņēmums drīkst izpirkt akciju (daļu) pirkuma tiesību īstenošanas rezultātā iegādātās akcijas (daļas).

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam pieteikties konsultācijai, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi: mail@l2bmanagement.com vai pa tālruni: +371 67373020, 371 67373021.

Lasīt vairāk

Visas publikācijas →