Jaunumi un raksti→

Vispārīgā datu aizsardzības regula: GDPR audits un procedūru izstrāde

Eiropas Savienībā ir spēkā Vispārējā Datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation, jeb GDPR). Regula attiecas uz pilnīgi visām personām Eiropas Savienībā, un arī personām, kas apstrādā Eiropas Savienībā atrodošos personu datus (visu personu, nevis tikai ES pilsoņu), tā pat normas ir piemērojamas kad uzņēmums apstrādā tādu personu datus kas neatrodas ES un nav ES pilsoņi, bet pats uzņēmums atrodas ES.

Regula nosaka lielu apjomu pienākumu, kas ir veicamas katrā gadījumā, kad tiek veikta fiziskas personas datu apstrāde, turklāt personas dati ir pilnīgi viss kas attiecas uz identificējamu personu, tai skaitā telefona numuri, e-pasta adreses, par paradumu apraksts var būt personas dati. Arī uzņēmuma darbinieki ir fiziskas personas, kuru dati ir aizsargājami, attiecīgi - ja Jums ir darbinieki, uz jums jau attiecas konkrēti Regulas noteikumi par datu apstrādi.

Sodi par regulas pārkāpumiem var sasniegt 20 miljonus EUR vai 4% no uzņēmuma grupas apgrozījuma iepriekšējā gadā - tiek piemērota summa kas ir lielāka.

Mēs piedāvājam:

Sīkāku informāciju var iegūt, reģistrējoties konsultācijai pa e-pastu mail@l2bmanagement.com vai pa tālruņiem +371 67373020, +371 67373021.

Lasīt vairāk

Visas publikācijas →