Juridiskie pakalpojumi

Bagātīga pieredze un plaša specializācija

L2B Management klientiem sniedz vispusīgu tiesisko palīdzību, konsultē civiltiesību, nodokļu un komerciālo tiesību, banku, darba un migrācijas tiesību jautājumos, pēc klienta pieprasījuma veic tiesisko analīzi un juridisko atzinumu sagatavošanu atbilstoši Eiropas Savienības valstu, Latvijas, Krievijas Federācijas un citu valstu tiesību aktiem.

Juridiskie pakalpojumi

Nodokļu tiesības un nodokļu strīdi

Klientu atbalstīšana un konsultēšana juridisko un fizisko personu nodokļu piemērošanas jomas tiesiskajos jautājumos ar mērķi atsevišķi nodrošināt privātīpašnieku, juridisko personu un struktūru, pašu korporatīvo struktūru un privātpersonu atbilstību attiecīgās jurisdikcijas tiesību normām. Nodokļu strīdu rašanās gadījumā sniegsim nepieciešamo juridisko atbalstu gan saskarē ar valsts iestādēm, gan arī tiesas instancēs.

Uzņēmējdarbības administratīvi tiesiskā aizsardzība

Uzņēmējdarbības juridiskā strukturizācija, lai aizsargātu pret dažādu veidu un līmeņu riskiem, kā arī korporatīvo klientu interešu pārstāvēšana un aizsardzība tiesiskajos strīdos ar valsti, citām trešajām personām, darījumu partneriem un uzņēmuma klientiem.

Bankas un finanšu tiesības

Pilns juridiskais atbalsts bankām, brokeru kompānijām, noguldījumu pārvaldības sabiedrībām, maksājumu sistēmām un elektroniskās naudas tirgus dalībniekiem, atbalsts un pilns pavadošais atbalsts licencēšanas darbībās, saziņā ar uzraudzības iestādēm, kontu atvēršanā kredīta un finanšu organizācijās, investoru interešu aizsardzības jautājumos.

Komerctiesības un korporatīvās tiesības

Kompleksa juridiskā apkalpošana un dokumentācijas izstrāde uzņēmumu dibināšanai/likvidācijai, pirkšanas pārdošanas, apvienošanas, uzņēmumu pārņemšanas un citu komerciālu darījumu atbalstīšana. Dokumentu sastādīšana un konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar iestāšanos kapitālsabiedrībā, statūtu, akcionāru vienošanos un citu ar korporatīvajiem jautājumiem saistītu dokumentu izstrāde, pastāvīgs juridisko personu juridiskais atbalsts un pavadošais atbalsts korporatīvo strīdu risināšanā.

Imigrācijas un darba tiesības

Juridiskie pakalpojumi, noformējot uzturēšanās atļauju Latvijā, Šveicē, Maltā, Kiprā un citās ES un EEZ valstīs. Klientu atbalstīšana strīdus situācijās ar valsts migrācijas iestādēm. Darba attiecību, strīdu, darba vīzu saņemšanas juridiskā noformēšana un pavadošais atbalsts.

Nekustamais īpašums un būvniecība

Juridiskie pakalpojumi tiesiskajam auditam, pirkšanas pārdošanas darījumu atbalstam un līgumu sastādīšanai, nekustamā īpašuma nomai, kā arī pilns juridisko pakalpojumu cikls būvniecības jomā no zemes gabala iegādes īpašumā un projektēšanas līdz brīdim, kad objekts tiek realizēts klientiem/investoriem.

Mantošanas un ģimenes tiesības

Ar mantojuma noformēšanu un iestāšanos saistītu jautājumu atrisināšana, kā arī mantošanas tiesību tiesiskās aizsardzības nodrošināšana, sastādot testamentus un noformējot trastus. Laulības līgumu sastādīšana, juridiskās palīdzības sniegšana laulības šķiršanas procesos un īpašuma sadalē starp laulātajiem, ģimenes īpašuma tiesiskā plānošana.

Preču zīmes un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība

Autortiesību, preču zīmju un citu intelektuālā īpašuma objektu aizsardzība — preču zīmju, tirdzniecības marku reģistrācija, patentēšana, licenču un autorlīgumu sagatavošana.

Juridisko dokumentu profesionāla tulkošana

Juridisko tekstu tulkošana latviešu, krievu un angļu valodā, juridisko dokumentu tekstu terminoloģijas un vispārējās juridiskās atbilstības pārbaude. Notariāli apstiprinājumi, apostille un dokumentu legalizācija.

Mēs pievēršam uzmanību katram uzdevumam — mūsu komanda detalizēti iedziļinās problēmas būtībā un piedāvā tās efektīvu risinājumu.

Yulia Kravtsova — juridiskā departamenta vadītāja

Izvēloties L2B Management par savu konsultantu, iegūsiet uzticamu juridisko aizsardzību, uzticamas informācijas avotu un spēju precīzi prognozēt savas uzņēmējdarbības un personīgā kapitāla pārvaldības tiesisko komponentu.

L2B Management stiprākās puses: profesionalitāte, kompetence un pieredze, tiesisko jautājumu attīstības aktuālo tendenču un trendu pārzināšana, punktualitāte, konfidencialitāte un māka detalizēti iedziļināties klienta interesēs.

L2B Management speciālisti savas profesionālās darbības gaitā ir strādājuši ar juridiskiem jautājumiem un realizējuši dažādu sarežģītības līmeņu projektus, atbalstot savus klientus darījumos, kuros tika iesaistītas vairāku jurisdikciju tiesības, apsverot katru soli, nodokļu daļu un citus tiesiskos aspektus un riskus.

Uzņēmums L2B Management piedāvā kompleksu juridisko apkalpošanu — ilgstošu sadarbību uz pastāvīga pamata. Pateicoties šādai pieejai, klients ar veselas kvalificētu speciālistu komandas palīdzību saņem iespēju operatīvi un efektīvi atrisināt savus juridiskos jautājumus.